Publication
Title
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtspositie personeel lokale besturen : geannoteerd. - Brugge, 2014
Source (series)
Geannoteerde wetboeken. - Brugge; 2014: 1
Geannoteerde wetboeken
Publication
Brugge : die Keure, 2014
ISBN
978-90-486-1851-4
Volume/pages
p. 925-967
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.11.2014
Last edited 26.11.2014
To cite this reference