Publication
Title
"Be careful what you wish for" : zelfmoordverzoek gekwalificeerd als uitlokking (noot onder KI Antwerpen 2 februari 2012),
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2012
ISSN
1782-3447
Volume/pages
3(2012), p. 230-237
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 25.11.2014
Last edited 11.01.2018