Publication
Title
Causaliteit in het Belgisch strafrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland : preadviezen
Publication
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2014
ISBN
978-94-6290-010-3
Volume/pages
p. 105-180
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.11.2014
Last edited 05.12.2014
To cite this reference