Publication
Title
Beknopt rechtsvergelijkend overzicht van de buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid in België, Frankrijk en Duitsland
Author
Language
Dutch
Source (book)
Openbaar bestuur en aansprakelijkheid: verkenning, vergelijking, voorkoming
Publication
Den Haag : Raad voor het Binnenlands Bestuur, 1995
Volume/pages
p. 77-107
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference