Publication
Title
De betovering van een thuisland : dynamieken van terugkeermigratie van tweede generatie Belgisch-Turkse jongeren
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Steunpunt Inburgering en Integratie, 2013
Volume/pages
81 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2014
Last edited 28.11.2014
To cite this reference