Publication
Title
Relatiedynamieken en financiën : een dynamische kijk op de (financiële) levenslopen van gescheidenen en eenoudergezinnen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Welzijn en zorg in Vlaanderen : wegwijzer in de sociale sector, 2014-2015 / Mostinckx, J. [edit.]; et al.
Publication
Deventer : Wolters Kluwer, 2014
ISBN
9789046563793
Volume/pages
p. 289-310
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2014
Last edited 28.11.2014
To cite this reference