Publication
Title
De situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Implementatie van een oplossingsgerichte systeemanalyse op basis van consultatie van personen met een handicap en betrokken maatschappelijke actoren
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : KULeuven, 2014
Volume/pages
2 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2014
Last edited 26.02.2015
To cite this reference