Publication
Title
Govert den Hartogh, Frans Jacobs en Theo van Willigenburg: Wijsgerige ethiek : hoofdvragen, discussies en inzichten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor filosofie / Hoger Instituut voor Wijsbegeerte [Leuven] - Leuven, 1962, currens
Publication
Leuven : Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 2014
ISSN
1370-575X
Volume/pages
76:3(2014), p. 629-630
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.11.2014
Last edited 28.11.2014
To cite this reference