Publication
Title
Het tweede Anca-arrest: een bevestiging en een nadere uitwerking van het principe van de aansprakelijkheid van de staat voor rechtsprekende handelingen: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 8 december 1994)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
59(1995/1996), p. 181-183
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference