Publication
Title
De ongeldigheid van het beding tot verhoging van de schuldvordering ingeval deze in rechte wordt opgeëist en de toepassing ervan op de invordering van advocatenhonoraria: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 7 april 1995)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
59(1995/1996), p. 189-191
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference