Publication
Title
Transgenders op het werk : tips en informatie voor werkgevers en werknemers
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Gelijke Kansen in Vlaanderen, 2014
Volume/pages
40 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.12.2014
Last edited 02.12.2014
To cite this reference