Title
De weerslag van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op de overeenkomsten tot toekenning van een eigendoms- of gebruiksrecht op al dan niet bebouwde gronden
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Source (book)
Het decreet betreffende de bodemsanering / Deketelaere, K. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle