Publication
Title
De weerslag van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op de overeenkomsten tot toekenning van een eigendoms- of gebruiksrecht op al dan niet bebouwde gronden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het decreet betreffende de bodemsanering / Deketelaere, K. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 1995
Volume/pages
p. 159-192
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference