Publication
Title
Diabetes mellitus en metabole bijwerkingen bij minderjarigen behandeld met het antipsychoticum risperidon : follow-up tot drie jaar
Author
Abstract
In het onderzoek werden 66 jongeren (twaalf tot zeventien jaar) op het meest gebruikte antipsychoticum, namelijk risperidon, opgevolgd, die ongeacht hun diagnose hieraan werden blootgesteld. Er werd gekozen voor deze aanpak omdat de strenge in- en exclusiecriteria van de meeste studies slechts 5% van de voorliggende studiegroep vertegenwoordigen. Een veralgemening van deze bevindingen is dus weinig betrouwbaar. De meeste studies zijn van korte duur (≤ twaalf weken), waardoor uitspraken over het gebruik op langere termijn weinig onderbouwd zijn. 66 jongeren werden geselecteerd uit de follow-upgegevensbank op basis van de volgende criteria: blootstelling aan risperidon, gelijktijdig geen andere antipsychotica nemen en minstens één keer op follow-up komen. Diagnose, off-labelgebruik of het gebruik van andere psychofarmaca waren geen uitsluitingscriteria. De biometrische parameters, de lipiden en het glucosemetabolisme werden systematisch opgevolgd volgens het metabool protocol. Bij geen van de jongeren werd er een toename in de glykemie of de aanwezigheid van diabetes mellitus gevonden. Wel zag men het gewicht significant toenemen, alsook de buikomtrek, de diastolische bloeddruk en het aantal jongeren met lipidenstoornissen. Hoewel er geen rechtstreeks effect was op het glucosemetabolisme, is er wel een invloed op andere metabole parameters, met name het gewicht en de buikomtrek, die een effect kunnen hebben op de glykemie. Daarom blijft monitoring noodzakelijk en moet men omzichtig omspringen met deze middelen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2014
ISSN
0371-683X
Volume/pages
70:18(2014), p. 1040-1046
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2014
Last edited 18.06.2015
To cite this reference