Publication
Title
Herwerking van het Instrument ter bepaling van de intensiteit van zorg voor kinderen en adolescenten (IZIKA-CASII) en van het instrument voor infants en kleuters (IZIIK-ECSII) voor gebruik i.f.v. de Intersectorale Toegangspoort (IJH-2013-02) : onderzoeksrapport
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2014
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.12.2014
Last edited 03.12.2014
To cite this reference