Publication
Title
Onderzoek van en naar nieuwe prototype biogene geneesmid¬delen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuwe tijdingen: informatieblad over wetenschap en universiteitsleven in de regio Antwerpen
Publication
1984
Volume/pages
5(1984), p. 23-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.12.2014
Last edited 23.12.2015
To cite this reference