Publication
Title
UTS-Project "Vorming van twee promoties ziekenhuisapothekers, UNR, Butare"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuwe tijdingen: informatieblad over wetenschap en universiteitsleven in de regio Antwerpen
Publication
1986
Volume/pages
6:22(1986), p. 37-40
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.12.2014
Last edited 23.12.2015
To cite this reference