Publication
Title
De ontwikkeling van het Antwerpse privaatrecht in de aanloop naar de costuymen van 1548 : uitgave van het Gulden Boeck (ca. 1510-ca. 1537), (projecten van) ordonnanties (1496-ca.1546), een rechtsboek (ca. 1541-ca. 1545) en proeven van hoofdstukken van de costuymen van 1548
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique. - Brussel
Publication
Brussel : 2013
ISSN
1378-2282
Volume/pages
54(2013), p. 65-324
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.12.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference