Publication
Title
De bepaling van een rechtsdag en de sanctionering van de onwillige procespartij overeenkomstig de artt. 750 en 751 Ger.W.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1995
Volume/pages
(1995/1996), p. 76-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference