Publication
Title
Contra-expertise in de strafrechtelijke afwikkeling van gevallen van vermoed seksueel misbruik van kinderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen: 2 / Raijmakers, L. [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum, 1995
Volume/pages
p. 54-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference