Publication
Title
Het Europees Executieverdrag: recente ontwikkelingen. Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San Sebastian: een schets
Author
Language
Dutch
Source (journal)
AJT-dossier. - Gent, 1994 - 1998
Publication
Gent : 1995
Volume/pages
8(1994/1995), p. 73-92
Note
General: Err. A.J.T., 1994/1995, p. 443
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference