Publication
Title
Samenwerking tussen de Vlaamse gemeenten en OCMW's op het vlak van personeelsmanagement
Author
Abstract
De onderzoeksgroep management en bestuur van de Universiteit Antwerpen maakte onlangs een draaiboek op voor de samenwerking tussen gemeente en OCMW. Daarin wordt vooral gefocust op de beheersmatige samenwerking, meer bepaald de ondersteunende diensten. In dit artikel wordt ingegaan op misschien wel het belangrijkste onderwerp, namelijk hoe het personeelsbeleid van beide organisaties op mekaar kan worden afgestemd. In het artikel komen organieke en organisatorische elementen aan bod (integratie van personeelsdiensten, personeel ter beschikking stellen) maar wordt ook meer duiding gegeven bij het personeelsbeleid waarin beide organisaties naar mekaar kunnen toegroeien (rechtspositieregeling, meer aandacht voor HRM in plaats van enkel oog te hebben voor de personeelsadministratie). Kosten en baten van de samenwerking worden kritisch afgewogen. Het artikel wordt ook gevoed met enkele juridische tips.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Publication
Brugge : 2013
ISSN
1373-0509
Volume/pages
2013:2(2013), p. 29-40
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.12.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference