Publication
Title
Het familieboekje De Block (1674-1880), teruggevonden in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Author
Language
Dutch
Source (book)
In vriendschap en vertrouwen : cultuurhistorische essays over confidentialiteit / Gabriëls, Jos [edit.]; et al.
Publication
Hilversum : Verloren, 2014
ISBN
978-90-8704-478-7
Volume/pages
p. 130-142
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.12.2014
Last edited 13.12.2014
To cite this reference