Publication
Title
Een verkenning van de grondslagen van het ne bis in idem beginsel in het Belgisch belastingrecht
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2014
Volume/pages
470 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.12.2014
Last edited 13.12.2014
To cite this reference