Publication
Title
Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor welzijnswerk / Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk [Brussel] - Brussel, 1976 - 2014
Publication
Brussel : 2014
ISSN
1782-2572
Volume/pages
38:341(2014), p. 3-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.12.2014
Last edited 17.12.2014
To cite this reference