Publication
Title
De samenloop en de coëxistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in het Belgische internationaal privaatrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
58(1994/1995), p. 1066-1067
Note
General: Noot onder Kh. Antwerpen, 25 oktober 1994
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference