Title
Enkele opmerkingen over de "toelaatbaarheid" van de internationale echtscheiding (in het licht van de strijd tussen internationale beslissingsharmonie en **favor divortii**) en over de "antikiesregel" in het Belgische internationaal privaatrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
58(1994/1995) , p. 1331-1334
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cass., 29 september 1994
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle