Publication
Title
We gebruiken onze rechterhand om mensen in de linkerhand te plaatsen : het reguleren van publieke ruimte met bestraffend sociaal beleid in Antwerpen
Author
Abstract
Recente innovaties in stedelijk sociaal beleid voor achtergestelde buurten evolueren naar een meer bestraffende aanpak. Volgens de Franse socioloog Loïc Wacquant is sociaal beleid, wat hij de linkerhand van de staat noemt, niet de enige manier om armoedeproblematiek en mensen in armoede te reguleren. Hij stelt dat de staat onder neoliberaal bestuur steeds meer gebruikt maakt van haar rechterhand. Financiële maatregelen, het strafrechtelijk apparaat en de politie worden ingezet om armoede en marginaliteit te managen (Wacquant, 2009, 2010). Aan de hand van een casestudy onderzoeken we hoe lokaal sociaal beleid omgaat met de spanningen tussen ondersteunende en bestraffende benaderingen van armoedeproblematiek in de stad. De discussie focust op het De Coninckplein te Antwerpen in de periode van oktober 2010 tot juni 2011. Op en rond dit plein, berucht voor druggebruik, drugverkoop en de aanwezigheid van dakloze en verslaafde pleinbewoners, gebruikte de stad sinds januari 2011 GAS-boetes en trajecten (Gemeentelijke Administratieve Sancties) om zogenaamde overlast te verminderen en om pleinbewoners in zorgtrajecten te dwingen. In de woorden van een van de promotoren van het beleid gebruikt men de rechterhand om mensen in de linkerhand te plaatsen. In de paper wordt deze innovatieve combinatie van controlerende, bestraffende en sociaal ondersteunende logicas besproken in relatie tot hedendaagse tendensen van welvaartstaathervorming. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan het gebruik van betwiste beleidscategorieën zoals overlast, zichtbaarheid en vrijblijvende hulpverlening.
Language
Dutch
Source (journal)
Ruimte & maatschappij : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken. - Antwerpen, 2009, currens
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
2032-8427
Volume/pages
5:3(2014), p. 36-60
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 16.12.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference