Publication
Title
Een 77-jarige patiënt met recent ontstane visuele en auditieve hallucinaties
Author
Abstract
Een 77-jarige patiënt bood zich aan met klachten van recent ontstane visuele en auditieve hallucinaties. Na een uitgebreide anamnese en een grondig klinisch onderzoek werden er geen andere neurologische of psychiatrische klachten gevonden. Mede met behulp van een laboratoriumonderzoek, een elektro-encefalografie (eeg) en een CT-scan van de hersenen kon de differentiaaldiagnose herleid worden tot het syndroom van Charles Bonnet-plus (CBS-plus). Dit syndroom, een uitbreiding op het syndroom van Charles Bonnet (CBS), is uiterst zeldzaam. Het verdere beleid richt zich vooral op het instellen van een oorzakelijke behandeling en het geven van een gedegen psycho- educatie. Wat betreft de medicamenteuze behandelopties ontbreken vooralsnog gecontroleerde wetenschappelijke studies.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2014
ISSN
0371-683X
Volume/pages
70:23(2014), p. 1417-1421
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
[E?say:metaLocaldata.cgzprojectinf]
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.12.2014
Last edited 19.09.2017
To cite this reference