Publication
Title
Het beroepsprofiel van de leraar als black box : een analyse van de werking van onderwijsstandaarden
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, 2014
Volume/pages
248 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.12.2014
Last edited 03.01.2017
To cite this reference