Publication
Title
Mediawijs online : waarom het zo goed klikt maar soms ook botst tussen jongeren en hun media
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Breedbeeld : onderwijstijdschrift van het VVKSO. - Brussel, 2008 - 2016
Publication
Brussel : Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, 2014
ISSN
2031-7921
Volume/pages
7:2(2014), p. 5-8
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.12.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference