Publication
Title
Behoorlijke rechtsbedeling als beginsel van zorgvuldig overheidsoptreden: overwegingen bij een terechtwijzing
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
58(1994/1995), p. 876-879
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference