Publication
Title
Besparingsboekhouden : de waarde van macro-economische indicatoren in het besparingsdebat
Author
Abstract
Macro-economische indicatoren uit de nationale boekhouding domineren het besparingsdebat. Het gaat om het overheidsbeslag, het begrotingstekort/BBP en de publieke schuld/ BBP. Vaak gaat de discussie over cijfers na de komma. Dit artikel concludeert dat er heel wat ruis zit op deze indicatoren. De metingen van zowel de noemer (het bruto binnenlands product) als de teller (het aandeel van de overheid) zijn inaccuraat. Deze vaststelling doet vragen rijzen over de waarde van macro-economische indicatoren in het besparingsdebat. Eerder dan een oppervlakkig discours over wat meer of wat minder overheid, pleit ik voor een diepgaandere discussie over de rol van de overheid in concrete maatschappelijke sectoren.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Publication
Brugge : 2014
ISSN
1373-0509
Volume/pages
2014:2(2014), p. 5-13
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.12.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference