Title
Ongrondwettige verdragen: de rechtspraak van het Arbitragehof geplaatst in een monistisch tijdspersperspectiefOngrondwettige verdragen: de rechtspraak van het Arbitragehof geplaatst in een monistisch tijdspersperspectief
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
58(1994/1995), p. 1076-1080
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle