Publication
Title
Causaliteit in het Belgisch strafrecht : over de kruisbestuiving tussen het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Publication
Mortsel : 2014
ISSN
1782-3447
Volume/pages
9:6(2014), p. 433-473
Full text (publishers version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.12.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference