Publication
Title
Individuele verschillen in werkplekleren bij leraren in opleiding : een kwestie van motivatie?
Author
Abstract
In deze studie worden individuele verschillen in leren bij studenten in de lerarenopleiding die stage lopen in kaart gebracht aan de hand van het referentiekader van Oosterheert (2001). Daarnaast wordt de relatie tussen deze kenmerken van leren en motivatie verkend vanuit de prestatiedoelentheorie. De resultaten tonen aan dat studenten in stages het leren onderwijzen zien als lesgeven en uitproberen, maar kennelijk ook veel behoefte hebben aan ondersteuning door anderen. Ze stappen op hun mentor en collegas af en kijken naar hun leerlingen om hun eigen lessen te evalueren. Negatieve leservaringen vormen voor hen geen bron van informatie maar eerder een bezorgdheid. Hoe studenten leren in stages hangt matig samen met hun motivatie voor leren. Er treden vooral verschillen op in stageleren naargelang de afstudeerrichting die studenten volgen. Implicaties voor onderzoek en praktijk worden toegelicht.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Publication
Deventer : 2014
ISSN
0168-1095
Volume/pages
32:2(2014), p. 181-194
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.12.2014
Last edited 22.11.2016
To cite this reference