Title
Individuele verschillen in werkplekleren bij leraren in opleiding : een kwestie van motivatie?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
article
Publication
Deventer ,
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Volume/pages
32(2014) :2 , p. 181-194
ISSN
0168-1095
vabb
c:vabb:380969
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In deze studie worden individuele verschillen in leren bij studenten in de lerarenopleiding die stage lopen in kaart gebracht aan de hand van het referentiekader van Oosterheert (2001). Daarnaast wordt de relatie tussen deze kenmerken van leren en motivatie verkend vanuit de prestatiedoelentheorie. De resultaten tonen aan dat studenten in stages het leren onderwijzen zien als lesgeven en uitproberen, maar kennelijk ook veel behoefte hebben aan ondersteuning door anderen. Ze stappen op hun mentor en collegas af en kijken naar hun leerlingen om hun eigen lessen te evalueren. Negatieve leservaringen vormen voor hen geen bron van informatie maar eerder een bezorgdheid. Hoe studenten leren in stages hangt matig samen met hun motivatie voor leren. Er treden vooral verschillen op in stageleren naargelang de afstudeerrichting die studenten volgen. Implicaties voor onderzoek en praktijk worden toegelicht.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/30486f/32114c85.pdf
Handle