Publication
Title
De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit overeenkomst en andere persoonlijke rechten: zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en aanverwante leerstukken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Overeenkomsten en derden: de externe gevolgen van overeenkomsten en de derde-medeplichtigheid
Publication
Brussel : Vlaams Pleitgenootschap-Jeune Barreau en BVBJ, 1995
Volume/pages
p. 111-189
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference