Publication
Title
IJdele hoop ? Een politiek-institutionele geschiedenis van de archeologische monumentenzorg in België (1830-1991/3)
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Monumenten- en Landschapszorg, 2014
ISBN
978-90-5728-443-4
Volume/pages
621 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.12.2014
Last edited 25.12.2014
To cite this reference