Publication
Title
20 oorzaken van wantrouwen in het gerecht die verband houden met de regels betreffende of wijze van beroepsuitoefening door advokaten en magistraten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het vertrouwen in het gerecht = La confiance dans la justice / Lemmens, P. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer, 1995
Volume/pages
p. 26-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference