Publication
Title
Het begrip concessie van (openbare) werken en (openbare) diensten in het raam van de richtlijn betreffende de plaatsing van concessieovereenkomsten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek overheidsopdrachten, 2013-2014. - Brussel, 2014
Publication
Brussel : EBP, 2014
ISBN
978-90-9028097-4
Volume/pages
p. 661-672
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.12.2014
Last edited 25.12.2014
To cite this reference