Publication
Title
De auteurswet van 30 juni 1994: een toelichting voor uitgevers
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 1995
Volume/pages
144 p.
Note
General: Rapport uitgedeeld aan de congresgangers van de op 13 december 1994 en 31 januari 1995 door de Vlaamse Uitgeversvereniging georganiseerde studiedagen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference