Publication
Title
Van AILO...naar SLO...naar Masters in Onderwijs?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding. - Gent, 2013
Publication
Gent : Academia Press, 2013
ISBN
978-90-382-2225-7
Volume/pages
p. 235-245
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.01.2015
Last edited 08.01.2015
To cite this reference