Publication
Title
"Recht op bijstand van een advocaat voor de onderzoeksrechter tijdens een verhoor voorafgaand aan het bevel tot aanhouding", noot onder Cass. 18 juni 2013
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
77:22(2014), p. 862-865
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.01.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference