Publication
Title
"Criteria en subcriteria voor de beoordeling van onregelmatigheden inzake de bewijsverkrijging", noot onder Cass. 28 mei 2013
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
77:41(2014), p. 1620-1624
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.01.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference