Publication
Title
Meemoederschap zonder adoptie : de wet van 5 mei 2014 tot vaststelling van de afstamming van meemoederszijde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-2814
Volume/pages
10(2014), p. 480-486
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.01.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference