Publication
Title
Het vereiste van tijdig bestaan van de te verrekenen vorderingen voor de schuldvergelijking na samenloop in fiscale zaken (art. 334 Programmawet 2004) herbezocht, noot onder Cass. 31 maart 2014
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
78:18(2015), p. 704-708
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.01.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference