Publication
Title
Zich feitelijk verenigen zonder zorgen : behoefte aan informatie over belang van verzekering (noot onder Gent 20 juni 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
78:2(2014), p. 66-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.01.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference