Title
Acute dysgrafie bij een voordien gezonde 33-jarige man : is er nog een indicatie voor de percutane sluiting van een patent foramen ovale?
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
70(2014) :19 , p. 1142-1149
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De ziektegeschiedenis van een 33-jarige man met een juveniel ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) wordt beschreven. De patiënt meldde zich aan met acute hoofdpijn, amnesie en dysgrafie. Cerebrale beeldvorming met een MRI toonde op de diffusiegewogen beelden een hyperintense infarctzone in de pariëtale cortex rechts ter hoogte van de gyrus postcentralis en een kleiner ischemisch letsel ter hoogte van de subinsulaire cortex. Een uitgebreide etiologische oppuntstelling bracht geen duidelijke oorzaak aan het licht, er was dus sprake van een zogenaamd cryptogeen ischemisch CVA. Wegens de stijgende prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren bij jongvolwassenen is de nadruk op secundaire preventie bij jonge patiënten met een CVA een belangrijk aandachtspunt. Voor patiënten met een cryptogeen CVA bij wie er een patent foramen ovale (PFO) wordt aangetroffen, zijn er nieuwe richtlijnen in de maak. Enkele recent gepubliceerde studies besloten dat er geen voordeel was van het systematisch sluiten van het PFO in vergelijking met een medicamenteuze behandeling onder de vorm van anti-aggregantia en/of anticoagulantia. Met uitzondering van individuele gevallen waarbij er belangrijke argumenten zijn voor een paradoxaal embool, lijkt, gezien de hoge prevalentie van een PFO en de lage incidentie van een recidief CVA, het routinematig sluiten van PFOs bij juveniele cryptogene CVAs niet aangewezen. In de toekomst zullen deze beslissingen genomen worden op basis van modellen die het individuele recidiefrisico kunnen voorspellen.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/752f81/b96153c31fc.pdf
Handle