Publication
Title
De dualiteit van Vlaamse tienerchattaal : tussen internationale en lokale chatcultuur
Author
Abstract
In de maatschappelijke discussie rond de zogenaamde taalverloedering waaraan de huidige generatie jongeren ten prooi zou vallen, wordt wel vaker met een beschuldigende vinger gewezen naar nieuwe communicatietechnologieën zoals chat en sms. Het taalgebruik dat tieners in hun online conversaties produceren, zou voor buitenstaanders maar moeilijk te begrijpen zijn en bovendien een nefaste invloed hebben op hun offline taal- en spellingsvaardigheden. Wetenschappelijk bewijs hiervoor werd tot nu toe nog niet geleverd. Om een debat te kunnen voeren over de impact van het gebruik van sociale media in het algemeen en van chattaal in het bijzonder, is evenwel in de eerste plaats een gedetailleerde en veelzijdige beschrijving van die chatcommunicatie nodig, die verder kijkt dan ongefundeerde stereotypen en uitvergrotingen. Daarom werd aan de Universiteit Antwerpen tussen 2007 en 2013 een omvangrijk corpus van spontane en informele Vlaamse tienerchattaal verzameld. Uitvoerige analyses leggen een aantal opvallende tendensen bloot.
Language
Dutch
Source (journal)
Over taal : tijdschrift over taal, tekst en communicatie. - Kortrijk-Heule, 1998, currens
Publication
Kortrijk-Heule : UGA, 2014
ISSN
1373-5470
Volume/pages
53:4(2014), p. 90-93
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.01.2015
Last edited 02.10.2015
To cite this reference