Publication
Title
De lerende lerarenopleider : onderzoek naar de professionaliseringsnoden van lerarenopleiders en kwaliteitscriteria voor opleidingstrajecten voor lerarenopleiders in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV), 2015
Volume/pages
107 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.01.2015
Last edited 24.01.2015
To cite this reference