Publication
Title
Ik schrijf een eigen Claus-taal : eerste aanzet tot onderzoek naar de literaire taal(variatie) bij Hugo Claus
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Over taal : tijdschrift over taal, tekst en communicatie. - Kortrijk-Heule, 1998 - 2017
Publication
Kortrijk-Heule : UGA, 2014
ISSN
1373-5470
Volume/pages
55:5(2014), p. 130-133
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
'I write my own Claus-language'. Language variation in the literary prose of Hugo Claus (1929-2008): a stylistic analysis
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.01.2015
Last edited 31.01.2015
To cite this reference